Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Κορινθιουσ Β΄ 12:12 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Tα μεν σημεία τού αποστόλου ενεργήθηκαν ανάμεσά σας με κάθε υπομονή, με θαύματα και τεράστια και δυνάμεις.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Κορινθιουσ Β΄ 12

Θέα Προσ Κορινθιουσ Β΄ 12:12 σε αυτό το πλαίσιο