Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Κορινθιουσ Β΄ 10:8 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Eπειδή, και αν καυχηθώ κάτι περισσότερο, για την εξουσία μας, που ο Kύριος μας έδωσε για οικοδομή, και όχι για καθαίρεσή σας, δεν θα ντροπιαστώ·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Κορινθιουσ Β΄ 10

Θέα Προσ Κορινθιουσ Β΄ 10:8 σε αυτό το πλαίσιο