Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Κορινθιουσ Β΄ 1:24 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

όχι επειδή έχουμε εξουσία επάνω στην πίστη σας, αλλά είμαστε συνεργοί τής χαράς σας· για τον λόγο ότι, στέκεστε στην πίστη.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Κορινθιουσ Β΄ 1

Θέα Προσ Κορινθιουσ Β΄ 1:24 σε αυτό το πλαίσιο