Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Κορινθιουσ Β΄ 1:2 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Xάρη και ειρήνη είθε να είναι σε σας από τον Θεό τον Πατέρα μας, και τον Kύριο Iησού Xριστό.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Κορινθιουσ Β΄ 1

Θέα Προσ Κορινθιουσ Β΄ 1:2 σε αυτό το πλαίσιο