Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Κορινθιουσ Β΄ 1:16 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι περνώντας από σας να διαβώ στη Mακεδονία· και πάλι από τη Mακεδονία νάρθω σε σας, και να συνοδευτώ από σας στην Iουδαία.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Κορινθιουσ Β΄ 1

Θέα Προσ Κορινθιουσ Β΄ 1:16 σε αυτό το πλαίσιο