Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Κορινθιουσ Α΄ 9:8 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Mήπως τα λέω αυτά από ανθρώπινη σκοπιά; Ή, δεν τα λέει αυτά και ο νόμος;

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Κορινθιουσ Α΄ 9

Θέα Προσ Κορινθιουσ Α΄ 9:8 σε αυτό το πλαίσιο