Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Κορινθιουσ Α΄ 9:25 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Mάλιστα, κάθε αγωνιζόμενος, εγκρατεύεται σε όλα· εκείνοι μεν, για να πάρουν φθαρτό στεφάνι, εμείς όμως άφθαρτο.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Κορινθιουσ Α΄ 9

Θέα Προσ Κορινθιουσ Α΄ 9:25 σε αυτό το πλαίσιο