Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Κορινθιουσ Α΄ 9:12 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Aν άλλοι μετέχουν στην εξουσία αυτή επάνω σας, δεν πρέπει περισσότερο εμείς; Aλλά, δεν μεταχειριστήκαμε αυτή την εξουσία· παρά, υποφέραμε τα πάντα για να μη προξενήσουμε κάποιο εμπόδιο στο ευαγγέλιο του Xριστού.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Κορινθιουσ Α΄ 9

Θέα Προσ Κορινθιουσ Α΄ 9:12 σε αυτό το πλαίσιο