Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Κορινθιουσ Α΄ 8:12 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Aμαρτάνοντας, όμως, έτσι στους αδελφούς, και προσβάλλοντας την ασθενή τους συνείδηση, στον Xριστό αμαρτάνετε.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Κορινθιουσ Α΄ 8

Θέα Προσ Κορινθιουσ Α΄ 8:12 σε αυτό το πλαίσιο