Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Κορινθιουσ Α΄ 7:17 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Aλλά, καθώς ο Θεός μοίρασε σε κάθε έναν, και καθώς ο Kύριος προσκάλεσε κάθε έναν, έτσι ας περπατάει· και έτσι διατάζω σε όλες τις εκκλησίες.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Κορινθιουσ Α΄ 7

Θέα Προσ Κορινθιουσ Α΄ 7:17 σε αυτό το πλαίσιο