Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Κορινθιουσ Α΄ 7:12 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Προς τους υπόλοιπους, όμως, λέω εγώ, όχι ο Kύριος: Aν κάποιος έχει γυναίκα άπιστη, και αυτή είναι σύμφωνη να συνοικεί μαζί του, ας μη την αφήνει.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Κορινθιουσ Α΄ 7

Θέα Προσ Κορινθιουσ Α΄ 7:12 σε αυτό το πλαίσιο