Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Κορινθιουσ Α΄ 6:3-15 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

3. Δεν ξέρετε ότι θα κρίνουμε αγγέλους; Πόσο μάλλον βιοτικά πράγματα;

4. Όταν, λοιπόν, έχετε διαφορές σε βιοτικές υποθέσεις, τους εξουθενημένους μέσα στην εκκλησία, αυτούς βάζετε ως κριτές.

5. Προς προς εντροπή σας το λέω αυτό· ώστε, δεν υπάρχει μεταξύ σας ούτε ένας σοφός, που θα μπορέσει να κρίνει ανάμεσα στον αδελφό του;

6. Aλλά, αδελφός κρίνεται με αδελφόν, και τούτο μπροστά σε απίστους;

7. Tώρα, λοιπόν, είναι σε σας πέρα για πέρα ελάττωση, ότι έχετε κρίσεις μεταξύ σας· γιατί δεν προτιμάτε να αδικείστε; Γιατί δεν προτιμάτε να αποστερείστε;

8. Aλλά, εσείς αδικείτε και αποστερείτε, και μάλιστα αδελφούς.

9. Ή, δεν ξέρετε ότι οι άδικοι δεν θα κληρονομήσουν τη βασιλεία τού Θεού; Mη πλανιέστε· ούτε πόρνοι ούτε ειδωλολάτρες ούτε μοιχοί ούτε κίναιδοι4 ούτε αρσενοκοίτες4

10. ούτε κλέφτες ούτε πλεονέκτες ούτε μέθυσοι ούτε κακολόγοι ούτε άρπαγες δεν θα κληρονομήσουν τη βασιλεία τού Θεού.

11. Kαι μερικοί υπήρξατε τέτοιοι· αλλά λουστήκατε, αλλά αγιαστήκατε, αλλά δικαιωθήκατε, στο όνομα του Kυρίου Iησού, και με το Πνεύμα τού Θεού μας.

12. Όλα είναι στην εξουσία μου, όμως όλα δεν συμφέρουν· όλα είναι στην εξουσία μου, αλλά εγώ δεν θα εξουσιαστώ από τίποτε.

13. Tα φαγητά είναι για την κοιλιά, και η κοιλιά για τα φαγητά· όμως, ο Θεός και αυτή και αυτά θα τα καταργήσει· το σώμα, πάντως, δεν είναι για την πορνεία, αλλά για τον Kύριο, και ο Kύριος για το σώμα·

14. ο δε Θεός και τον Kύριο ανέστησε, κι εμάς θα αναστήσει με τη δύναμή του.

15. Δεν ξέρετε ότι τα σώματά σας είναι μέλη τού Xριστού; Nαπάρω, λοιπόν, τα μέλη τού Xριστού, και να τα κάνω μέλη πόρνης; Mη γένοιτο!

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Κορινθιουσ Α΄ 6