Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Κορινθιουσ Α΄ 6:19 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Ή, δεν ξέρετε ότι το σώμα σας είναι ναός τού Aγίου Πνεύματος, που είναι μέσα σας, το οποίο έχετε από τον Θεό, και δεν είστε κύριοι του εαυτού σας;

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Κορινθιουσ Α΄ 6

Θέα Προσ Κορινθιουσ Α΄ 6:19 σε αυτό το πλαίσιο