Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Κορινθιουσ Α΄ 6:17 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Όποιος, όμως, προσκολλάται με τον Kύριο είναι ένα πνεύμα.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Κορινθιουσ Α΄ 6

Θέα Προσ Κορινθιουσ Α΄ 6:17 σε αυτό το πλαίσιο