Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Κορινθιουσ Α΄ 5:10 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι όχι γενικά με τους πόρνους τούτου τού κόσμου ή με τους πλεονέκτες ή τους άρπαγες ή τους ειδωλολάτρες· επειδή, τότε, πρέπει να βγείτε έξω από τον κόσμο.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Κορινθιουσ Α΄ 5

Θέα Προσ Κορινθιουσ Α΄ 5:10 σε αυτό το πλαίσιο