Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Κορινθιουσ Α΄ 4:21 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Tι θέλετε; Nάρθω σε σας με ράβδο ή με αγάπη και πνεύμα πραότητας;

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Κορινθιουσ Α΄ 4

Θέα Προσ Κορινθιουσ Α΄ 4:21 σε αυτό το πλαίσιο