Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Κορινθιουσ Α΄ 4:16 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Σας παρακαλώ, λοιπόν, να γίνεστε μιμητές μου.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Κορινθιουσ Α΄ 4

Θέα Προσ Κορινθιουσ Α΄ 4:16 σε αυτό το πλαίσιο