Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Κορινθιουσ Α΄ 3:7 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Ώστε, ούτε αυτός που φυτεύει είναι κάτι ούτε αυτός που ποτίζει, αλλά ο Θεός που αυξάνει.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Κορινθιουσ Α΄ 3

Θέα Προσ Κορινθιουσ Α΄ 3:7 σε αυτό το πλαίσιο