Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Κορινθιουσ Α΄ 2:7 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

αλλά, μιλάμε σοφία Θεού,μυστηριώδη, που ήταν κρυμμένη, την οποία ο Θεός προόρισε πριν από τους αιώνες προς δική μας δόξα·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Κορινθιουσ Α΄ 2

Θέα Προσ Κορινθιουσ Α΄ 2:7 σε αυτό το πλαίσιο