Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Κορινθιουσ Α΄ 2:10 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Σε μας, όμως, ο Θεός τα αποκάλυψε διαμέσου τού Πνεύματός του· δεδομένου ότι, το Πνεύμα ερευνάει τα πάντα, και τα βάθη τού Θεού.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Κορινθιουσ Α΄ 2

Θέα Προσ Κορινθιουσ Α΄ 2:10 σε αυτό το πλαίσιο