Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Κορινθιουσ Α΄ 16:16 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

να υποτάσσεστε και εσείς σε τέτοιους αδελφούς, και σε καθέναν που συνεργεί και κοπιάζει.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Κορινθιουσ Α΄ 16

Θέα Προσ Κορινθιουσ Α΄ 16:16 σε αυτό το πλαίσιο