Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Κορινθιουσ Α΄ 16:14 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Όλα τα έργα σας ας γίνονται με αγάπη.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Κορινθιουσ Α΄ 16

Θέα Προσ Κορινθιουσ Α΄ 16:14 σε αυτό το πλαίσιο