Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Κορινθιουσ Α΄ 15:54 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Όταν τούτο το φθαρτό ντυθεί αφθαρσία, και τούτο το θνητό ντυθεί αθανασία, τότε θα πραγματοποιηθεί ο λόγος, που είναι γραμμένος: «Kαταβροχθίστηκε ο θάνατος με νίκη».

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Κορινθιουσ Α΄ 15

Θέα Προσ Κορινθιουσ Α΄ 15:54 σε αυτό το πλαίσιο