Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Κορινθιουσ Α΄ 15:32 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Aν κατά άνθρωπο πολέμησα στην Έφεσο με θηρία, ποιο είναι το όφελος σε μένα, αν οι νεκροί δεν ανασταίνονται; «Aς φάμε και ας πιούμε· επειδή, αύριο πεθαίνουμε».

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Κορινθιουσ Α΄ 15

Θέα Προσ Κορινθιουσ Α΄ 15:32 σε αυτό το πλαίσιο