Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Κορινθιουσ Α΄ 15:1 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

ΣAΣ φανερώνω δε, αδελφοί, το ευαγγέλιο, που σας κήρυξα, το οποίο και παραλάβατε, στο οποίο και στέκεστε·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Κορινθιουσ Α΄ 15

Θέα Προσ Κορινθιουσ Α΄ 15:1 σε αυτό το πλαίσιο