Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Κορινθιουσ Α΄ 14:18 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Eυχαριστώ τον Θεό μου ότι, μιλάω περισσότερες γλώσσες από όλους εσάς·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Κορινθιουσ Α΄ 14

Θέα Προσ Κορινθιουσ Α΄ 14:18 σε αυτό το πλαίσιο