Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Κορινθιουσ Α΄ 13:2 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι αν έχω προφητεία, και γνωρίζω όλα τα μυστήρια και όλη τη γνώση, και αν έχω όλη την πίστη, ώστε να μετατοπίζω βουνά, αλλά δεν έχω αγάπη, δεν είμαι τίποτε.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Κορινθιουσ Α΄ 13

Θέα Προσ Κορινθιουσ Α΄ 13:2 σε αυτό το πλαίσιο