Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Κορινθιουσ Α΄ 12:27 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι εσείς είστε σώμα τού Xριστού, και μέλη κατά μέρος.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Κορινθιουσ Α΄ 12

Θέα Προσ Κορινθιουσ Α΄ 12:27 σε αυτό το πλαίσιο