Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Κορινθιουσ Α΄ 11:29 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Eπειδή, αυτός που τρώει και πίνει με ανάξιο τρόπο, τρώει και πίνει κατάκριση στον εαυτό του, μη διακρίνοντας το σώμα τού Kυρίου.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Κορινθιουσ Α΄ 11

Θέα Προσ Κορινθιουσ Α΄ 11:29 σε αυτό το πλαίσιο