Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Κορινθιουσ Α΄ 11:13 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Aυτό να το κρίνετε εσείς από μόνοι σας· είναι πρέπον η γυναίκα να προσεύχεται στον Θεό ακάλυπτη;

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Κορινθιουσ Α΄ 11

Θέα Προσ Κορινθιουσ Α΄ 11:13 σε αυτό το πλαίσιο