Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Κορινθιουσ Α΄ 10:6 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι αυτά έγιναν παραδείγματα για μας, για να μη είμαστε εμείς επιθυμητές κακών, όπως και εκείνοι επιθύμησαν.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Κορινθιουσ Α΄ 10

Θέα Προσ Κορινθιουσ Α΄ 10:6 σε αυτό το πλαίσιο