Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Κορινθιουσ Α΄ 1:10 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Σας παρακαλώ δε, αδελφοί, στο όνομα του Kυρίου μας Iησού Xριστού, να λέτε όλοι το ίδιο, και να μη υπάρχουν μεταξύ σας σχίσματα, αλλά να είστε εντελώς ενωμένοι, έχοντας το ίδιο πνεύμα και την ίδια γνώμη.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Κορινθιουσ Α΄ 1

Θέα Προσ Κορινθιουσ Α΄ 1:10 σε αυτό το πλαίσιο