Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Κολοσσαεισ 4:7 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Όλα όσα αφορούν εμένα θα σας τα φανερώσει ο Tυχικός, ο αγαπητός αδελφός, και πιστός διάκονος και σύνδουλος εν Kυρίω·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Κολοσσαεισ 4

Θέα Προσ Κολοσσαεισ 4:7 σε αυτό το πλαίσιο