Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Κολοσσαεισ 3:9 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Nα μη λέτε ψέματα ο ένας στον άλλον, αφού ξεντυθήκατε τον παλιό άνθρωπο, μαζί με τις πράξεις του·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Κολοσσαεισ 3

Θέα Προσ Κολοσσαεισ 3:9 σε αυτό το πλαίσιο