Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Κολοσσαεισ 3:7 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

στα οποία και εσείς περπατήσατε κάποτε, όταν ζούσατε ανάμεσά τους.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Κολοσσαεισ 3

Θέα Προσ Κολοσσαεισ 3:7 σε αυτό το πλαίσιο