Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Κολοσσαεισ 3:23 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι κάθετι, ό,τι αν κάνετε, να το εργάζεστε από ψυχής, σαν στον Kύριο, και όχι σε ανθρώπους·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Κολοσσαεισ 3

Θέα Προσ Κολοσσαεισ 3:23 σε αυτό το πλαίσιο