Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Κολοσσαεισ 3:21 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Oι πατέρες, να μη ερεθίζετε τα παιδιά σας, για να μη μικροψυχούν.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Κολοσσαεισ 3

Θέα Προσ Κολοσσαεισ 3:21 σε αυτό το πλαίσιο