Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Κολοσσαεισ 3:15 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι η ειρήνη τού Θεού ας βασιλεύει στις καρδιές σας, στην οποία και προσκληθήκατε σε ένα σώμα· και να γίνεστε ευγνώμονες.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Κολοσσαεισ 3

Θέα Προσ Κολοσσαεισ 3:15 σε αυτό το πλαίσιο