Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Κολοσσαεισ 3:10 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

και ντυθήκατε τον καινούργιο, αυτόν που ανακαινίζεται σε επίγνωση, σύμφωνα με την εικόνα εκείνου που τον έκτισε·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Κολοσσαεισ 3

Θέα Προσ Κολοσσαεισ 3:10 σε αυτό το πλαίσιο