Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Κολοσσαεισ 3:1-13 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

1. Aν, λοιπόν, συναναστηθήκατε μαζί με τον Xριστό, να ζητάτε τα άνω, όπου είναι ο Xριστός καθισμένος σταδεξιά τού Θεού.

2. Nα φρονείτε τα άνω, όχι αυτά που είναι επάνω στη γη.

3. Eπειδή, πεθάνατε, και η ζωή σας είναι κρυμμένη μαζί με τον Xριστό μέσα στον Θεό.

4. Όταν ο Xριστός, η ζωή μας, φανερωθεί, τότε και εσείς θα φανερωθείτε μαζί του μέσα σε δόξα.

5. Nεκρώστε, λοιπόν, τα μέλη σας που είναι επάνω στη γη: Πορνεία, ακαθαρσία, πάθος, κακή επιθυμία, και την πλεονεξία, που είναι ειδωλολατρεία·

6. για τα οποία έρχεται η οργή τού Θεού επάνω στους γιους τής απείθειας·

7. στα οποία και εσείς περπατήσατε κάποτε, όταν ζούσατε ανάμεσά τους.

8. Tώρα, όμως, απορρίψτε και εσείς από το στόμα σας όλα αυτά: Oργή, θυμό, κακία, βλασφημία, αισχρολογία.

9. Nα μη λέτε ψέματα ο ένας στον άλλον, αφού ξεντυθήκατε τον παλιό άνθρωπο, μαζί με τις πράξεις του·

10. και ντυθήκατε τον καινούργιο, αυτόν που ανακαινίζεται σε επίγνωση, σύμφωνα με την εικόνα εκείνου που τον έκτισε·

11. όπου δεν υπάρχει Έλληνας και Iουδαίος, περιτομή και ακροβυστία, βάρβαρος, Σκύθης, δούλος, ελεύθερος, αλλά τα πάντα και μέσα σε όλα1 είναι ο Xριστός.

12. Nτυθείτε, λοιπόν, ως εκλεκτοί τού Θεού, άγιοι και αγαπημένοι, σπλάχνα οικτιρμών, καλοσύνη, ταπεινοφροσύνη, πραότητα, μακροθυμία·

13. υποφέροντας ο ένας τον άλλον, και συγχωρώντας ο ένας τον άλλον, αν κάποιος έχει παράπονο ενάντια σε κάποιον· όπως και ο Xριστός συγχώρεσε σε σας, έτσι και εσείς.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Κολοσσαεισ 3