Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Κολοσσαεισ 2:23 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Tα οποία έχουν μία φαινομενική μονάχα πλευρά σοφίας, σε εθελοθρησκεία και ταπεινοφροσύνη και σκληραγώγηση του σώματος, χωρίς να έχουν σε καμιά τιμή την ευχαρίστηση της σάρκας.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Κολοσσαεισ 2

Θέα Προσ Κολοσσαεισ 2:23 σε αυτό το πλαίσιο