Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Κολοσσαεισ 1:29 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

στο οποίο και κοπιάζω, διεξάγοντας αγώνα, σύμφωνα με την ενέργεια, που ενεργείται μέσα μου με δύναμη.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Κολοσσαεισ 1

Θέα Προσ Κολοσσαεισ 1:29 σε αυτό το πλαίσιο