Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Κολοσσαεισ 1:22 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

τώρα, όμως, σας συμφιλίωσε προς τον εαυτό του, διαμέσου τού σώματος της σάρκας του, διαμέσου τού θανάτου, για να σας παραστήσει μπροστά του αγίους και χωρίς ψεγάδι και χωρίς κατηγορία·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Κολοσσαεισ 1

Θέα Προσ Κολοσσαεισ 1:22 σε αυτό το πλαίσιο