Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Κολοσσαεισ 1:17 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

και αυτός είναι πριν από όλα, και όλα συντηρούνται διαμέσου αυτού·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Κολοσσαεισ 1

Θέα Προσ Κολοσσαεισ 1:17 σε αυτό το πλαίσιο