Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Γαλατασ 6:10 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Eπομένως, λοιπόν, ενόσω έχουμε καιρό, ας εργαζόμαστε το καλό προς όλους, μάλιστα δε προς τους οικείους τής πίστης.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Γαλατασ 6

Θέα Προσ Γαλατασ 6:10 σε αυτό το πλαίσιο