Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Γαλατασ 5:7 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Tρέχατε καλά· ποιος σας εμπόδισε στο να μη πείθεστε στην αλήθεια;

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Γαλατασ 5

Θέα Προσ Γαλατασ 5:7 σε αυτό το πλαίσιο