Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Γαλατασ 5:4 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Aποχωριστήκατε από τον Xριστό, όσοι ανακηρύσσεστε δίκαιοι από τον νόμο· ξεπέσατε από τη χάρη.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Γαλατασ 5

Θέα Προσ Γαλατασ 5:4 σε αυτό το πλαίσιο