Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Γαλατασ 5:24 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι όσοι είναι τού Xριστού, σταύρωσαν τη σάρκα μαζί με τα πάθη και τις επιθυμίες.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Γαλατασ 5

Θέα Προσ Γαλατασ 5:24 σε αυτό το πλαίσιο