Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Γαλατασ 5:20 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

ειδωλολατρεία, φαρμακεία,3 έχθρες, φιλονικίες, ζηλοτυπίες, θυμοί, διαπληκτισμοί,4 διχοστασίες, αιρέσεις,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Γαλατασ 5

Θέα Προσ Γαλατασ 5:20 σε αυτό το πλαίσιο