Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Γαλατασ 5:14 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Eπειδή, ολόκληρος ο νόμος εκπληρώνεται σε έναν λόγο, σε τούτον: «Θα αγαπάς τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου».

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Γαλατασ 5

Θέα Προσ Γαλατασ 5:14 σε αυτό το πλαίσιο